KLAUZULE INFORMACYJNE


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Re Alloys Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania umów cywilno-prawnych , na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz do celów marketingowych na podstawie Art.6 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów;

 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Re Alloys Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz te z którymi podpisano odpowiednie umowy powierzenia danych a powierzenie jest niezbędne do realizacji umowy;

 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu lecz nie dłużej niż 6 lat od zakończenia realizacji ostatniego zamówienia;

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

  • prawo do ich sprostowania,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do cofnięcia zgody;


 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizowania umowy oraz kontaktowania się w celach marketingowych lub dotyczących umowy.