Nowoczesne kierunki w technologii betonu
ENG
 • SILIMIC

  Realizacja nowoczesnych technologii wymaga szerokich działań eksperymentalnych oraz opracowania nowych metod badawczych.
 • SILIMIC

  Wprowadzanie nowych rozwiązań w technologii betonu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie tego materiału w budownictwie (trwałość, koszt i szybkość realizacji).
 • SILIMIC

  Warunkiem koniecznym jest wysoka kultura techniczna producentów betonów i firm wykonawczych oraz poziom fachowej wiedzy pracowników.
 • Beton przeźroczysty (transparentny)

  Skład: 96% - beton; 4% - światłowody Gęstość: 2100 – 2300 kg/m3 Wytrzymałość Rc - 50 MPa Wytrzymałość Rzg - 7 MPa

napis_silimic.jpg (../download/text_images)

SILIMIC

Huta w Łaziskach Górnych od 1972 roku jest jedynym w Polsce producentem pyÅ‚u krzemionkowego SILIMIC.

PyÅ‚ krzemionkowy SILIMIC w 90% zÅ‚ożony z SiO2 jest najczęściej stosowany jako aktywny dodatek do betonów i materiaÅ‚ów budowlanych. DziÄ™ki mikroskopijnej strukturze oraz silnie rozwiniÄ™tej powierzchni ziaren SILIMIC gwarantuje wysokie wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci pucolanowe, tzn. redukuje wodorotlenek wapna, co znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji betonów wysokiej wytrzymaÅ‚oÅ›ci i innych materiaÅ‚ów budowlanych takich jak suche zaprawy, materiaÅ‚y wÅ‚óknisto – cementowe oraz pokrycia dachowe. Drobnoziarnistość materiaÅ‚u SILIMIC ma zastosowanie również w takich wyrobach jak materiaÅ‚y ogniotrwaÅ‚e dla przemysÅ‚u ciężkiego, wyroby gumowe czy Å›rodki czyszczÄ…ce.

Wyroby z dodatkiem materiału SILIMIC zwiększają swoją wytrzymałość, trwałość, wodoszczelność, ognioodporność, antykorozyjność oraz odporność na czynniki chemiczne i ścieranie.

GATUNKI TOWARU

foto_gatunki.jpg (../download/text_images) MateriaÅ‚ SILIMIC produkowany przez HutÄ™ w Łaziskach Górnych, dostÄ™pny jest w trzech formach: niezagÄ™szczonej, zagÄ™szczonej oraz w formie szlamu.

 


więcej »

CERTYFIKATY

foto_certyfikaty.jpg (../download/text_images) ZakÅ‚ad w Łaziskach Górnych stosuje system zarzÄ…dzania zgodnie z normÄ… wg EN ISO 9001:2008 w zakresie produkcji i sprzedaży żelazostopów oraz wyrobów z pyÅ‚ów pofiltracyjnych.


więcej »

KARTY

foto_karty.jpg (../download/text_images) Karty zawierają opis techniczny produktu oraz zakres zastosowania. Materiał SILIMIC nie znajduje się w wykazie niebezpiecznych substancji chemicznych.

 


więcej »