Home pl

{„main-title”:{„component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{„component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”Home pl”},”section_5ZtkF”:{„component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:”full-width”,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings no-margins „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_f7FTi”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”4eSjH”,”css_classes”:”white „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”[rev_slider alias=’main-slider-2′]”}]}],”section_settings”:””},”section_pf7aQ”:{„component”:”hc_section”,”id”:”section_pf7aQ”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_DgUFO”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”proporzional-row „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_4QTM9″,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”white boxed middle-content „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_title_tag”,”id”:”NrWoB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Nowe możliwości dzięki zastosowaniu SILIMIC „,”tag”:”h3″}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_mFcXW”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”boxed-inverse text-left middle-content „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”rum6L”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Realizacja nowoczesnych technologii wymaga szerokich działań„ eksperymentalnych oraz opracowania nowych metod badawczych. „}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_GAJFd”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-sm-12 „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_image_box”,”id”:”x3ZZA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic01.jpg|450|450|100000129″,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:”fade-top”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic01.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_OrXwh”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”boxed-inverse text-left middle-content „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_title_tag”,”id”:”y2aL3″,”css_classes”:”text-color „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:” Beton przeźroczysty (transparentny)”,”tag”:”h4″},{„component”:”hc_text_block”,”id”:”McZJg”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Skład: 96% – beton; 4% – światłowody „}]}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_6fyye”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_space”,”id”:”flRsR”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_YCSb3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”proporzional-row „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”xiwKw”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”boxed-inverse text-left middle-content „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”UnChP”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Warunkiem koniecznym jest wysoka kultura techniczna producentów betonów i firm wykonawczych oraz poziom fachowej wiedzy pracowników.”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”beOkw”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-sm-12 „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_image_box”,”id”:”OLI5p”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic02.jpg|450|450|100000135″,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:”fade-top”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic02.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”5bdVW”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”white boxed text-left middle-content „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”kjsGk”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Wprowadzanie nowych rozwiązań w technologii betonu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie tego materiału w budownictwie.”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_f2NXr”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-sm-12 „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_image_box”,”id”:”7sqkQ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic03.jpg|450|450|100000147″,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:”fade-top”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic03.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””}]}]}],”section_settings”:””},”section_kxA45″:{„component”:”hc_section”,”id”:”section_kxA45″,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”section-bg-color „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_uOhAw”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_subtitle”,”id”:”0UUe1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:”Silimic”,”subtitle”:”Pył krzemionkowy”,”icon”:””,”style”:”base”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:true},{„component”:”hc_space”,”id”:”fLWxm”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”xs”,”height”:”5px”},{„component”:”hc_adv_image_box”,”id”:”1IaAa”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic04a.jpg|200|450|100000158″,”icon”:””,”title”:””,”box_style”:”half_content”,”image_animation”:””,”hidden_content”:false,”thumb_size”:”large”,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_text”:””,”subtitle”:””,”text”:”Re Alloys jest jedynym w Polsce producentem pyłu krzemionkowego SILIMIC.”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:””,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_PpRdH”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_space”,”id”:”m0S3F”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{„component”:”hc_text_block”,”id”:”R6Vhe”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Pył‚ krzemionkowy SILIMIC w 90% złożony z SiO2 jest najczęściej stosowany jako aktywny dodatek do betonów i materiałów budowlanych. Dzięki mikroskopijnej strukturze oraz silnie rozwiniętej powierzchni ziaren SILIMIC gwarantuje wysokie właściwości pucolanowe, tzn. redukuje wodorotlenek wapna, co znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji betonów wysokiej wytrzymałości i innych materiałów budowlanych takich jak suche zaprawy, materiały włóknisto – cementowe oraz pokrycia dachowe. Drobnoziarnistość materiału SILIMIC ma zastosowanie również w takich wyrobach jak materiały ogniotrwałe dla przemysłu ciężkiego, wyroby gumowe czy środki czyszczące.\n\nWyroby z dodatkiem materiału SILIMIC zwiększają swoją wytrzymałość, trwałość, wodoszczelność, ognioodporność, antykorozyjność oraz odporność na czynniki chemiczne i ścieranie.”},{„component”:”hc_space”,”id”:”KdzyW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”gatunki-towaru”:{„component”:”hc_section”,”id”:”gatunki-towaru”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_3dTTF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_x3Yne”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_subtitle”,”id”:”clX5F”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:”Gatunki towaru”,”subtitle”:””,”icon”:””,”style”:”base”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:true},{„component”:”hc_space”,”id”:”sEre0″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_tTwra”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”d2oDU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”SILIMIC niezagęszczony\n\no ciężarze nasypowym do 350 kg/m3„}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_4eQpr”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”L3lZN”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”SILIMIC zagęszczony\n\no ciężarze nasypowym od 450 – 650 kg/m3„}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_d33RN”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”LYsJC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”SILIMIC szlam\n\nzawiesina wodno-pyłowa o stosunku wagowym 50:50, 1m3 szlamu zawiera ok 700 kg pyłu krzemionkowego”}]}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_GeWmq”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”white boxed „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_subtitle”,”id”:”Ut7ge”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:”Charakterystyka Silimic”,”subtitle”:””,”icon”:””,”style”:”base”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:true},{„component”:”hc_separator”,”id”:”mIag1″,”css_classes”:”white no-paddings-y „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_s5m48″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”xHvwe”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”SiO2 (w suchej masie)”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_QAWLP”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”63pZF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”90%”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_0UmUm”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”FK5Lh”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”powierzchnia właściwa”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_xiENW”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”NAyhi”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”15-35 m2/g”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_VcNCw”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”WdbIq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”współczynnik aktywności pucolanowej”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_Juc6b”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”JW2Ab”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”min. 100%”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_uKN9o”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”zIZyE”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”pozostałość na sicie 0,045 mm”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_qMsf3″,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”Zdxdr”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”max. 1%”}]}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_76gZB”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_9p0ZX”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_space”,”id”:”kvxMw”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_FsBEz”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_adv_image_box”,”id”:”HiAog”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic11a.jpg|200|300|100000276″,”icon”:””,”title”:””,”box_style”:”half_content”,”image_animation”:””,”hidden_content”:false,”thumb_size”:”large”,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_text”:””,”subtitle”:”Big bag 1m3″,”text”:””,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic11a.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_jXhUM”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_adv_image_box”,”id”:”hO1na”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic12a.jpg|200|300|100000278″,”icon”:””,”title”:””,”box_style”:”half_content”,”image_animation”:””,”hidden_content”:false,”thumb_size”:”large”,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_text”:””,”subtitle”:”Big bag 1,6m3″,”text”:””,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic12a.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_space”,”id”:”CqhEV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_LiQd9″,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_adv_image_box”,”id”:”Dx0Vv”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic13a.jpg|200|300|100000280″,”icon”:””,”title”:””,”box_style”:”half_content”,”image_animation”:””,”hidden_content”:false,”thumb_size”:”large”,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_text”:””,”subtitle”:”Worki papierowe”,”text”:””,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic13a.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_shzQa”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_adv_image_box”,”id”:”WZOPB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic14a.jpg|200|300|100000281″,”icon”:””,”title”:””,”box_style”:”half_content”,”image_animation”:””,”hidden_content”:false,”thumb_size”:”large”,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_text”:””,”subtitle”:”Luzem w cysternach”,”text”:””,”link_type”:”lightbox”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/pic14a.jpg”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_ZixP7″,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”boxed-inverse „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”u98S2″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”

Dostępne rodzaje opakowań

„},{„component”:”hc_space”,”id”:”uc6BJ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_sptfV”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”05HKH”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”SILIMIC niezagęszczony\n”},{„component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”3LymF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{„component”:”repeater_item”,”id”:”iGf6m”,”icon”:””,”text”:”luzem, w cysternach”},{„component”:”repeater_item”,”id”:”n8vf7″,”icon”:””,”text”:”w 20 kg workach papierowych”},{„component”:”repeater_item”,”id”:”GF97a”,”icon”:””,”text”:”w big bagach o pojemności 1m3„}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:”initial”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_CQNi5″,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”kaCwr”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”SILIMIC zagęszczony\n”},{„component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”8puOp”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{„component”:”repeater_item”,”id”:”4dQ9q”,”icon”:””,”text”:”luzem, w cysternach”},{„component”:”repeater_item”,”id”:”gnVxx”,”icon”:””,”text”:”w big bagach 1m3 lub 1,6 m3„}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:”initial”}]},{„component”:”hc_space”,”id”:”2PImY”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_KNvYh”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”WaW90″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”SILIMIC szlam\n”},{„component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”wflL1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{„component”:”repeater_item”,”id”:”vBZ2I”,”icon”:””,”text”:”luzem, w cysternach”},{„component”:”repeater_item”,”id”:”qdJZ6″,”icon”:””,”text”:”w paleto-pojemnikach o pojemności 1m3„}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:”initial”}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_hOVnF”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”MnbnY”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Po uzgodnieniu z dostawcą istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju opakowań. \n”}]}]}]}]}],”section_settings”:””},”certyfikaty”:{„component”:”hc_section”,”id”:”certyfikaty”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_45arU”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”proporzional-row „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_6HSWi”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”boxed bg-transparent „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_bcPTV”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_subtitle”,”id”:”a1Nvj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:”Certyfikaty”,”subtitle”:””,”icon”:””,”style”:”base”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:false}]}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_ff8Yv”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”white boxed-inverse middle-content „,”custom_css_classes”:”boxed-border”,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”oP4sz”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE 1488-CPD-0078\n\nPył‚ krzemionkowy do betonu SILIMIC.”},{„component”:”hc_button”,”id”:”f1tDG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:””,”style”:”square”,”size”:”btn-sm”,”position”:”left”,”animation”:false,”text”:”Pobierz”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:true,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2016/12/certyf-zgdonosci-WE-1488-cpd-pl.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_CvmLf”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”white boxed-inverse middle-content „,”custom_css_classes”:”boxed-border”,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”PVtnD”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EN ISO 9001:2015\n\nProdukcja i sprzedaż żelazostopów oraz wyrobów z pyłów poflitracyjnych.”},{„component”:”hc_button”,”id”:”1u0cC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:””,”style”:”square”,”size”:”btn-sm”,”position”:”left”,”animation”:false,”text”:”Pobierz”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:true,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2016/12/REA-Certyf-ISO-9001-2018-pl.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]}]}],”section_settings”:{„component”:”hc_section_image”,”id”:”section-image”,”image”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2018/09/parallax02-1024×347.jpg|650|1920|100000290″,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:true,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””}},”karty”:{„component”:”hc_section”,”id”:”karty”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_NlsUR”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”proporzional-row „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_AIlSi”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_Ps5VY”,”column_width”:”col-md-9″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_ilosh”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_subtitle”,”id”:”xy78x”,”css_classes”:”text-right „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:”Karty”,”subtitle”:””,”icon”:””,”style”:”base”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:false},{„component”:”hc_space”,”id”:”ORx8D”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}]}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_DPBTv”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”proporzional-row „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_UoXQh”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_content_box”,”id”:”CQCol”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:””,”title”:”KARTA CHARAKTERYSTYKI SILIMIC”,”icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”box_style”:”side_icon”,”boxed”:false,”boxed_inverse”:true,”title_size”:”text-m”,”text_size”:””,”button_text”:”Pobierz”,”button_style”:”square”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_content”:””,”extra_content_2″:””,”text”:”Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i stanowi opis produktu. „,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2016/12/2017_08_22-SILIMIC-Karta-charakterystyki-RE-Alloys_PL.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_PrjjM”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_content_box”,”id”:”jIP6d”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:””,”title”:”KARTA TECHNICZNA DLA SILIMIC”,”icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”box_style”:”side_icon”,”boxed”:false,”boxed_inverse”:true,”title_size”:”text-m”,”text_size”:””,”button_text”:”Pobierz”,”button_style”:”square”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_content”:””,”extra_content_2″:””,”text”:”Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i przedstawia dane techniczne produktu.”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2016/12/2018_09_03-SILIMIC-Karta-Techniczna_wersja-PL.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_aKU1j”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_content_box”,”id”:”zedOc”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:””,”title”:”KARTA CHARAKTERYSTYKI SILIMIC SZLAM”,”icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”box_style”:”side_icon”,”boxed”:false,”boxed_inverse”:true,”title_size”:”text-m”,”text_size”:””,”button_text”:”Pobierz”,”button_style”:”square”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_content”:””,”extra_content_2″:””,”text”:”Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i stanowi opis produktu. „,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2016/12/2017_08_22-SILIMIC-szlam-Karta-charakterystyki-RE-Alloys_-PL.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_eHYHB”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_content_box”,”id”:”dACsx”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:””,”title”:”KARTA TECHNICZNA DLA SILIMIC SZLAM”,”icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”box_style”:”side_icon”,”boxed”:false,”boxed_inverse”:true,”title_size”:”text-m”,”text_size”:””,”button_text”:”Pobierz”,”button_style”:”square”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”extra_content”:””,”extra_content_2″:””,”text”:”Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i przedstawia dane techniczne produktu.”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”http://silimic.pl/wp-content/uploads/2016/12/2015_04_01-SILIMIC-szlam-Karta-Techniczna_wersja-PL.pdf”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]}]}],”section_settings”:””},”kontakt”:{„component”:”hc_section”,”id”:”kontakt”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”section-bg-color „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_LqEPI”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_h0o6X”,”column_width”:”col-md-1″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_AdbDd”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”gqKaW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”

Skontaktuj się z nami

„},{„component”:”hc_space”,”id”:”AnVwY”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{„component”:”hc_text_block”,”id”:”Ba0Ml”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”W razie jakichkolwiek pytań / zapytań ofertowych, zachęcamy do kontaktu.”},{„component”:”hc_space”,”id”:”O2oxo”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_DAn5h”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”csjGX”,”css_classes”:”text-right „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Zapytania„}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_L6eZo”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_icon_list”,”id”:”ivhJO”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{„component”:”repeater_item”,”id”:”gIwqO”,”icon”:”fa fa-phone”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”text”:”+48 32 324 73 19″},{„component”:”repeater_item”,”id”:”ktlHv”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”text”:”silimic@lumatrading.eu”}],”direction”:””,”alignment”:”text-left”,”icon_position”:””,”text_size”:””,”icon_size”:””}]},{„component”:”hc_space”,”id”:”NoMTZ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_ObibS”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_column”,”id”:”column_p6Kov”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”UyYdE”,”css_classes”:”text-right „,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Zakład produkcyjny / dział wysyłek„}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_kseOW”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_icon_list”,”id”:”mGvQr”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{„component”:”repeater_item”,”id”:”XmdEm”,”icon”:”fa fa-phone”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”text”:”+48 32 32 47 133″},{„component”:”repeater_item”,”id”:”7cJ99″,”icon”:”fa fa-phone”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”text”:”+48 32 32 47 139″},{„component”:”repeater_item”,”id”:”7pTrR”,”icon”:”fa fa-phone”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”text”:”fax. +48 32 32 47 324″}],”direction”:””,”alignment”:”text-left”,”icon_position”:””,”text_size”:””,”icon_size”:””}]}]}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_nYYrf”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{„component”:”hc_text_block”,”id”:”oy5vU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”

Adres

„},{„component”:”hc_space”,”id”:”4ojZJ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{„component”:”hc_text_block”,”id”:”mm8gF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Adres zakładu produkcyjnego / załadunku”},{„component”:”hc_space”,”id”:”4VGW7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{„component”:”hc_icon_list”,”id”:”RaF2H”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{„component”:”repeater_item”,”id”:”ez3aV”,”icon”:”fa fa-map-marker”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”text”:”43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23, Polska”}],”direction”:””,”alignment”:”text-left”,”icon_position”:””,”text_size”:””,”icon_size”:””}]},{„component”:”hc_column”,”id”:”column_RLCeZ”,”column_width”:”col-md-1″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{„component”:”hc_space”,”id”:”M3tBB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{„component”:”hc_text_block”,”id”:”pAG42″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”„}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{„lightbox”:”jquery.magnific-popup.min.js”,”parallax”:”parallax.min.js”},”css”:{„lightbox”:”scripts/magnific-popup.css”,”image_box”:”css/image-box.css”,”content_box”:”css/content-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{„settings”:{„id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{„settings”:[„lock-mode-off”]}}