Nowe możliwości dzięki zastosowaniu SILIMIC

Realizacja nowoczesnych technologii wymaga szerokich działań„ eksperymentalnych oraz opracowania nowych metod badawczych.

Beton przeźroczysty (transparentny)

Skład: 96% - beton; 4% - światłowody

Warunkiem koniecznym jest wysoka kultura techniczna producentów betonów i firm wykonawczych oraz poziom fachowej wiedzy pracowników.
Wprowadzanie nowych rozwiązań w technologii betonu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie tego materiału w budownictwie.

Silimic

Pył krzemionkowy


Re Alloys jest jedynym w Polsce producentem pyłu krzemionkowego SILIMIC.


Pył‚ krzemionkowy SILIMIC w 90% złożony z SiO2 jest najczęściej stosowany jako aktywny dodatek do betonów i materiałów budowlanych. Dzięki mikroskopijnej strukturze oraz silnie rozwiniętej powierzchni ziaren SILIMIC gwarantuje wysokie właściwości pucolanowe, tzn. redukuje wodorotlenek wapna, co znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji betonów wysokiej wytrzymałości i innych materiałów budowlanych takich jak suche zaprawy, materiały włóknisto – cementowe oraz pokrycia dachowe. Drobnoziarnistość materiału SILIMIC ma zastosowanie również w takich wyrobach jak materiały ogniotrwałe dla przemysłu ciężkiego, wyroby gumowe czy środki czyszczące.

Wyroby z dodatkiem materiału SILIMIC zwiększają swoją wytrzymałość, trwałość, wodoszczelność, ognioodporność, antykorozyjność oraz odporność na czynniki chemiczne i ścieranie.


Gatunki towaru


SILIMIC niezagęszczony

o ciężarze nasypowym do 350 kg/m3
SILIMIC zagęszczony

o ciężarze nasypowym od 450 – 650 kg/m3
SILIMIC szlam

zawiesina wodno-pyłowa o stosunku wagowym 50:50, 1m3 szlamu zawiera ok 700 kg pyłu krzemionkowego

Charakterystyka Silimic


SiO2 (w suchej masie)
90%
powierzchnia właściwa
15-35 m2/g
współczynnik aktywności pucolanowej
min. 100%
pozostałość na sicie 0,045 mm
max. 1%

Big bag 1m3

Big bag 1,6m3


Worki papierowe

Luzem w cysternach

Dostępne rodzaje opakowań


SILIMIC niezagęszczony
  • luzem, w cysternach
  • w 20 kg workach papierowych
  • w big bagach o pojemności 1m3
SILIMIC zagęszczony
  • luzem, w cysternach
  • w big bagach 1m3 lub 1,6 m3

SILIMIC szlam
  • luzem, w cysternach
  • w paleto-pojemnikach o pojemności 1m3
Po uzgodnieniu z dostawcą istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju opakowań.

Certyfikaty

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE 1488-CPD-0078

Pył‚ krzemionkowy do betonu SILIMIC.
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EN ISO 9001:2015

Produkcja i sprzedaż żelazostopów oraz wyrobów z pyłów poflitracyjnych.

Karty


KARTA CHARAKTERYSTYKI SILIMIC

Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i stanowi opis produktu.

Pobierz

KARTA TECHNICZNA DLA SILIMIC

Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i przedstawia dane techniczne produktu.

Pobierz

KARTA CHARAKTERYSTYKI SILIMIC SZLAM

Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i stanowi opis produktu.

Pobierz

KARTA TECHNICZNA DLA SILIMIC SZLAM

Niniejsza karta jest własnością Re Alloys Sp. z o.o. i przedstawia dane techniczne produktu.

Pobierz

Skontaktuj się z nami


W razie jakichkolwiek pytań / zapytań ofertowych, zachęcamy do kontaktu.

Zapytania

Zakład produkcyjny / dział wysyłek

Adres


Adres zakładu produkcyjnego / załadunku